Priatelia Znieva - občianske združenie

Prečo sme vznikli a čo sa nám už podarilo?

Energia pre kultúru

30. marec 2015 23:58

Už viac ako rok pracujeme na záchrane jedinej turčianskej kalvárie v Kláštore pod Znievom. Odhodlanie, elán a vlastná angažovanosť však nestačia. Aké sú dôvody?

Dôvodov je samozrejme neúrekom, môžeme začať samotným nedostatkom financií, zle nastaveným systémom štátnej podpory obnovy pamiatok, ťažko prístupným terénom, náročnosťou samotných prác, ale aj náročnou organizáciou obnovy, ktorej logistika častokrát závisí na nepredvídaných problémoch, spojených s ľudským faktorom, ale aj nepriazni počasia. Samozrejme je nutné spomenúť prácu vo výškach, technologickú náväznosť jednotlivých krokov obnovy a finančne náročnú projektovú prípravu. Nesmieme obísť ani zanedbanú údržbu, ktorú však nie je možné chápať ako cielený stav, skôr je výsledkom spoločenských a politických premien.

Môžeme polemizovať o kvalite a množstve prác, použitých materiáloch, kritizovať nezáujem verejnosti, obce, farnosti či pamiatkových orgánov, nič z toho však nezlepší súčasný stav kalvárie a nepomôže jej obnove. Nepomáha nám ani kolónia netopierov, ktorá sa v kostole kalvárie usídlila a istým spôsobom nám skomplikovala začiatok prác, nakoľko sme museli čakať, kým sa malé netopiere nenaučia lietať. Bohužiaľ komplexná obnova kalvárie je príliš finančne náročná, a keďže sa rímskokatolíckej cirkvi nepodarilo získať žiadne finančné prostriedky zo štátnych grantov, vzniklo občianske združenie Priatelia Znieva, ktoré má širšie kompetencie a možnosti získavania finančných prostriedkov.

Aj napriek vyhláseniu národnej zbierky, možnosti posielať darcovské sms-ky, „centíky” prichádzajú v nepriamej úmere k potrebným financiám. Samozrejme sme radi za akýkoľvek príspevok a veríme tomu, že väčšie množstvo malých darov sa raz stane jedným veľkým, ktorý pokryje všetky potrebné náklady obnovy. V prvom roku vyhlásenia zbierky, ku ktorým sa pridali aj dary z 2 % daní a jeden úspešný grant sa podarilo realizovať prvé 3. etapy obnovy (z celkových 8), ktoré sa koncentrovali na havarijný stav veže kostola, ktorej hrozilo zrútenie.

Roboty ako na kostole, svätá pravda, ktorá v našom prípade platí 100 násobne..


Diskusia