AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Ocenenie na I-SWEEEP 2015 v Houstone

Energia pre vzdelanie

22. máj 2015 10:09

Čestné uznanie za zaslúžilú prácu na I-SWEEEP 2015 - 4. miesto v kategórii Inžinierstvo získali košickí stredoškoláci Igor Žovtík a Michal Urban

Ocenení víťazi zo Slovenska


Diskusia