Klub priateľov SNG

Nová výstava Biedermeier už od 19. júna

Energia pre kultúru

19. jún 2015 13:23

Na výstavu organizovanú do 1. novembra je vstup zdarma. Generálnym partnerom výstavy sú Slovenské elektrárne

Slovenská národná galéria a Slovenské elektrárne, generálny partner výstavy, pozývajú do tzv. "obdobia pokoja" – biedermeier, ponúkajúci pohľad na výtvarný materiál SNG: obľúbené žánre ako portrét, krajinomaľbu, zátišie a žánrové obrázky z obdobia rokov 1815 – 1848, doplnené o drobné úžitkové predmety a nábytok.


Hlavná kurátorka: Katarína Beňová
Kurátorky: Jana Švantnerová (SNG), Silvia Seneši Lutherová (VŠVU)


Výstava kladie dôraz na reprezentačnú kultúru človeka (šľachtic, mešťan) v období prvej polovice 19. storočia a formovanie občianskeho priestoru. Biedermeierovská kultúra sa stala dôležitým politickým nástrojom na zachovanie sociálnej stability monarchie. Ústredným fenoménom biedermeieru bolo súkromie, domáci život rodiny, ktorý ponúka vlastný priestor na realizáciu, ale aj rozvoj interiérového vybavenia s dôrazom na praktickosť a komfort. Zároveň sa vytvorila platforma pre moderné zmýšľanie pri zariaďovaní interiérov.

Hlavné tematické okruhy výstavy reflektujú:

  • prejav mierového obdobia v strednej Európe po Viedenskom kongrese, súdobú cenzúru a centralizmus Viedne, revolučný rok 1848;
  • kult rodiny a domáceho prostredia, budovanie rodinných väzieb;
  • zbožnosť a sakralitu, posilnenie viery a zároveň citový svet človeka;
  • vyššiu a nižšiu spoločnosť a vzájomné ovplyvňovanie umeleckého vkusu, modernizáciu príbytkov;
  • živú a neživú prírodu, krajinomaľbu i zátišia, výlety do prírody;
  • problematiku modernizácie spoločnosti, cestovanie a turistiku (vlaková a parná doprava, kúpele, Tatry);
  • nové technické vynálezy (móda, daguerotypia a pod.), zároveň rozvoj nových technológií a tvarových riešení pre dobový dizajn;
  • portrétnu reprezentáciu, štylizácie jednotlivých spoločenských vrstiev, sebaprezentácie;
  • v menšej miere sa na výstave objavia žánrové a historické témy.

Biedermeier na Facebooku


Diskusia