Trenčianska nadácia

Navštívil nás Doktor Klaun

Energia pre život

22. máj 2015 09:10

V roku 2014 získala nadácia dar od Slovenských elektrární. Naši klauni nelenili a od októbra do apríla odohrali 33 predstavení.

Rozosmiali, potešili a upútali aspoň 800 detí z 26 zariadení. Nie však hocijakých. Divadelné predstavenia hrali pre deti s rôznymi druhmi znevýhodnení dlhodobo odlúčených a umiestnených v zariadeniach sociálnej a zdravotníckej starostlivosti po celom Slovensku.

Radi sprostredkujeme poďakovanie riaditeľky Domu Nezábudka pani Ildikó Madarászovej:

„Touto cestou Vám vyjadrujeme srdečné poďakovanie za krásnu myšlienku pomáhať chorým a postihnutým deťom organizovaním krásnych vystúpení priamo v zariadeniach, kde sa im poskytuje lekárska starostlivosť alebo sociálne služby. Posledná takáto akcia v našom zariadení bola 10. marca 2015, keď nás navštívil pán Strinka z Divadielka Dunajka s predstavením Vareška var. Je majstrom svojho umenia, rozosmial a zabavil všetkých našich klientov bez rozdielu a viacerým z nich ukázal, akí sú šikovní a čo všetko s jeho pomocou dokážu. Pre Nezábudkárov to bol silný zážitok. Takéto akcie sú v našom zariadení vždy vítané, takto naše deti a mladiství aspoň na chvíľu zabudnú na svoje znevýhodnenie. Srdečné poďakovanie Vám vyjadrujeme aj v mene rodičov detí so zdravotným znevýhodnením."


Diskusia