František Auxt - Fegafors

Náučný chodník Ipeľ

Energia pre prírodu

20. máj 2015 18:00

Energetici na náučných tabuliach predstavujú charakteristiky okolia Ipľa a pripravované investície v regióne

Vďaka dlhodobému monitoringu povodia Ipľa Slovenské elektrárne disponujú významným množstvom poznatkov o miestnom životnom prostredí, krajinno-ekologických a demografických pomeroch. Elektrárne, ktoré patria do medzinárodnej energetickej skupiny Enel, vybudovaním Náučného chodníka Ipeľ vo veľkej miere prispievajú k zviditeľneniu regiónu, ktorý je atraktívny pre rozvoj letného a zimného cestovného ruchu. Energetici prostredníctvom náučných tabúľ predstavujú prírodovedné, historické, lesnícke, ochranárske, technické a pamiatkové charakteristiky regiónu a informujú o pripravovaných investičných aktivitách v tomto regióne. Ide najmä o projekt výstavby veľkej prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ. 

Pre peších, cyklistov i bežkárov

Náučný chodník Ipeľ má v súčasnosti 12 zastávok (výhľadovo 20) na pešej a lyžiarskej trase RS Kokava-Háj-Línia-Šoltýska-Ďubákovo s dĺžkou približne 7,2 km. Na trase sú 3 informačné strediská a 12 zastávok s osadenými náučnými tabuľami, resp. s orientačnými mapami. V rokoch  2010 až 2012 bola vybudovaná prvá časť trasy, a to od rekreačného strediska Kokava-Háj po obec Ďubákovo (informačné body 1 – 12). Okrem toho sa vybudovalooddychové sedenie s ohniskom a úpravou prameňa na Chladnej studni. Náučný chodník má tri informačné centrá – obec Ďubákovo, Šoltýska a chata Ipeľ. V prípade cyklistického variantu trasy, resp. okruhu, je dĺžka väčšia a závisí od toho, či sa cyklista po prejdení dokončenej časti Náučného chodníka Ipeľ rozhodne pokračovať po odporúčanej ale neznačenej trase. Chodník sa ťahá práve priestorom ktorý je dnes neznačený, preto je turistom relatívne menej známy.

Aká je náročnosť chodníka?

Trasa začína v doline Hájskeho potoka, kam sa možno dostať autom alebo na bicykli. Dolinou prechádza aj červený turisticko značený chodník. Trasu NCH možno absolvovať (začať aj skončiť) z hociktorého bodu. Nie je náročná, môžu ju absolvovať všetky vekové kategórie. Na trase je značený turistický variant, cyklotrasa a zimná bežkárska trasa. Lyžiarske napojenie je tiež možné prakticky všade, záleží len žičlivosti počasia, teda či napadlo dosť snehu.

Súčasná trasa má prevýšenie 290 m. Najnižším bodom je chata Strojár v RS Kokava-Háj s nadmorskou výškou 610 m n.m. Najvyšším je bod na Sklenom vrchu približne vo výške 900 metrov nad morom. V prípade, že sa na výlet vydáte z od penziónu Family na Línii resp. od Chaty Ipeľ (cca 750 m n.m.), bude vás čakať príjemná prechádzka s prevýšením len 150 m.

Prehľad informačných bodov, náučných a orientačných tabúľ

Bod 1 – Chata Strojár (Kokava - Háj)
Náučná tabuľa s témou: Lesy
Orientačná tabuľa

Bod 2 – Penzión Family (Línia)
Náučná tabuľa s témou: Kokavská rekreačná oblasť
Orientačná tabuľa

Chata Ipeľ – informačné stredisko
Náučná tabuľa s témou: Vodnýmodel Prečerpávacej vodnej elektrárne
Orientačná tabuľa

Bod 3 – Homračka
Náučná tabuľa s témou: Zmeny krajiny v doline horného Ipľa

Bod 4 – Fatura - JZ lúčny chrbát
Náučná tabuľa s témou: Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ

Bod 5 – Lúčny svah pri Fature
Náučná tabuľa s témou: Lazníctvo

Bod 6 – Lúčny chrbát nad Šoltýskou
Náučná tabuľa s témou: Rázovitá vidiecka krajina

Bod 7 – Šoltýska - informačné stredisko
Náučná tabuľa s témou: Zaujímavosti Šoltýsky
Orientačná tabuľa

Bod 8 – Lúčny chrbát pri vysielači
Náučná tabuľa s témou: Údolie Kokávky – Ďubákovská úvalina

Bod 9 – Vystupujúce skaly
Náučná tabuľa s témou: Geologické zaujímavosti

Bod 10 – Lesný pasienok pri Sklenom vrchu
Náučná tabuľa s témou: Lesné živočíšstvo

Bod 11 – Pod Skleným vrchom
Náučná tabuľa s témou: Ďubákovo – vývoj krajiny a pripravovaná Prečepávacia vodná elektráreň Ipeľ

Bod 12 – Ďubákovo – informačné stredisko
Náučná tabuľa s témou: Zaujímavosti Ďubákova a jeho okolia
Orientačná tabuľa

Chladná Studňa – oddychové sedenie s ohniskom a úprava prameňa
Orientačná tabuľa


Diskusia