Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Misia Mars volá študentov: Uzávierka súťaže už 14. októbra!

Energia pre vzdelanie

5. október 2016 11:08

Slovenskí študenti navrhnú experiment, ktorý medzinárodný tím vedcov uskutoční na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Študenti stredných a vysokých škôl navrhnú vedecký experiment, ktorý medzinárodný tím vedcov uskutoční na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Taký je plán prvého ročníka súťaže Misia Mars, ktorý so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) organizujú Slovenské elektrárne. Do súťaže sa môžu študenti prihlásiť do 14. októbra 2016.

„Experiment prihlásený do súťaže by mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a iných,“ vysvetľuje astrobiologička Dr. Michaela Musilová, MSCI, ktorá má v USA viesť vedecký kolektív zodpovedný za experiment.

Mladá Slovenka sa zameriava na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú pevninské ľadovce, oceánske priekopy a pod. Práve takéto organizmy by sme mohli nájsť na iných planetárnych telesách v našej Slnečnej sústave. Svoj výskum robila na University College London (UK), California Institute of Technology (USA) a University of Bristol (UK). Získala tiež výskumné štipendium pre prácu priamo v NASA Jet Propulsion Laboratory (USA) a spolupracovala aj na viacerých projektoch Európskej vesmírnej agentúry ESA, ako napríklad Projekt MoonLITE.

Víťazný projekt bude vyhlásený v novembri počas Týždňa vedy a techniky (7. – 13.11.2016) a už v januári 2017 na ňom budú pracovať na púštnej stanici za Atlantikom. Práve na Týždni vedy a techniky a sprievodnom podujatí Science Talks sa pred dvoma rokmi Michaela prvý raz zoznámila so Slovenskými elektrárňami a ich snahou zintenzívniť spoluprácu so stredoškolákmi a vysokoškolákmi. Slovenské elektrárne chcú inšpirovať mladých k štúdiu vedecko-technických smerov, a tak podporiť rast novej generácie inžinierov a technikov pre slovenskú energetiku.

Práve preto sa do Misie Mars môžu so svojím návrhom experimentu zapojiť buď  jednotlivci – stredoškoláci, alebo študentské tímy zložené zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov. Súťaž nie je určená jednotlivcom – vysokoškolákom ani tímom zloženým výhradne z vysokoškolských študentov. Súťažný tím môže mať maximálne 5 členov.

Výhercovia okrem vecnej ceny získajú aj globálnu publicitu nielen pre seba a svoj tím, ale aj pre svoju školu, keďže o realizácii a výsledkoch experimentu bude výskumný tím pod vedením Michaely Musilovej informovať prostredníctvom médií z celého sveta. Tak, ako v roku 2014, kedy Michaela absolvovala prvú simulovanú misiu na marťanskej púštnej výskumnej stanici (Mars Desert Research Station) v USA.

Svoj projekt môžu študenti prihlásiť do 14. októbra 2016 vyplnením on-line formulára na webstránke www.misiamars.sk.


Diskusia