Energia pre prírodu

22. júl 2015 16:48

Vystúpte na 10 vybraných vrcholov v regióne a môžete získať pekné ceny.

Oblastná organizácia REGIÓN HORNÁ NITRA - BOJNICE pracovala na vytvorení trvalo udržateľného regionálneho produktu cestovného ruchu, ktorý by čo najlepšie využil špecifické podmienky a prírodný potenciál tohto kraja, pretože tu bola pociťovaná medzera. Výsledkom bol projekt Obdivujeme Karpaty – Cesty k oblakom (2014). Cieľmi projektu boli a sú do budúcnosti zvýšená propagácia 10 lokalít a spolu s tým aj celej destinácie, regiónu Hornej Nitry, vyzdvihnutie pešej turistiky ako významnej aktivity k formovaniu zdravého životného štýlu účastníkov cestovného ruchu. Hlavnými cieľovými skupinami sú peší turisti, cykloturisti, ľudia, ktorí majú radi aktívne trávenie voľného času spojené s fyzickým výkonom a nadšenci geocachingu.

Pohoria tiahnuce sa regiónom Horná Nitra patria do Vnútorných Západných Karpát. V rámci projektu bolo vybratých desať vrcholov: Vtáčnik (1346 m n. m.),Kľak(1352 m n. m.),Magura(1141 m n. m.),Buchlov( 1041 m n. m.),Rokoš(1010 m n. m.),Veľký Grič(972 m n. m.),Temešská skala(910 m n. m.),Vyšehrad(829 m n. m.),Žarnov(840 m n. m.)a Bralová skala (826 m n.m.). Bola vydaná brožúra OBDIVUJEME KARPATY - PRÍRODNÉ KRÁSY HORNEJ NITRYTuristický pas. Je to typický materiál pre turistov, ktorý ich má inšpirovať a motivovať k sérii výstupov.

Pri implementácii projektu Obdivujeme Karpaty – Cesty k oblakom sme sa stretli na turistických trasách s veľmi dobrým značením, ale aj s nedostatočným alebo zničeným, či schátraným. Našej pozornosti, a iste ani iným turistom, neuniklo, že v prírodnom prostredí sa objavilo mnoho informačných tabúľ, ktoré dobre zapadajú do terénu a obsahujú mnoho zaujímavých a poučných informácií o flóre, faune, geológii a iných detailoch daného územia.

Za touto užitočnou činnosťou a výstupmi sú aj Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel. Spoločnosť má vypracovaný komplexný program spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu. V rámci podprogramu Energia pre prírodu podporujú Slovenské elektrárne v okolí svojich závodov projekty zamerané na ochranu prírody a životného prostredia a zachovanie biodiverzity. Inak tomu nie je ani na hornej Nitre, v blízkostí Elektrární Nováky, kde vznikli dva náučné chodníky, v chránených územiach sa namontovali informačné tabule a zveľadila sa oblasť pri vodnej nádrži Cigeľ. Podporou propagácie cestovného ruchu v Trenčianskom kraji a aj v hornonitrianskom regióne bolo vydanie publikácie Turistický bedeker okolia elektrární (2014).

Z týchto dôvodov OOCR REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE ako organizácia destinačného manažmentu a marketingu oslovila Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, aby sme spojili svoje sily v oblasti propagácie prírodného prostredia v lokalite HORNÁ NITRA – BOJNICE. O spolupráci oboch subjektov informovala výkonná riaditeľka OOCR RHNB Sylvia Maliariková na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Bojniciach 3. júna 2015.

Info: www.bojnice.eu


Diskusia