Nadácia Pontis

Komunitné centrum v Roškovciach – príbeh úspešnej spolupráce

Energia pre život

10. január 2015 11:18

Podarilo sa zhotoviť krásne a podnetné priestory centra, najkrajšie v strednej Európe. Otvárali sme 9. decembra 2014.

Interkontinentálna spolupráca

Projekt výstavby novej budovy komunitného centra bol pre našu organizáciu projekt s asi najkomplexnejšou medzinárodnou spoluprácou. Potreba nových priestorov vznikla v roku 2013, kedy skončila nájomná zmluva z priestorov, ktoré už hygienicky nevyhovovali. Dočasné útočisko našlo centrum v priestoroch Základnej školy Spišský Hrhov, v ktorých sa ale komunitné aktivity realizovali obmedzene v školských triedach skoro dva roky.

Vďaka dobrej spolupráci so Slovenskými elektrárňami sme získali možnosť spolupráce s materskou spoločnosťou Enel z Talianska a podporu z jej medzinárodnej nadácie Enel Cuore Onlus. Tá finančne podporuje neziskovú organizáciu Architecture for Humanity zo Spojených štátov. Príprava projektu trvala vyše roka, ale výsledkom bola dohoda všetkých strán: škola poskytla miesto na svojom pozemku, Architecture for Humanity financovalo výstavbu a projekčné práce lokálneho architekta, ktorým bol Boris Hochel, ktorý s organizáciou Člověk v tísni dlhodobo spolupracuje. Obec Spišský Hrhov zabezpečovala výstavbu prostredníctvom svojej obecnej firmy v ktorej zamestnávali aj ľudí z lokality.

Komunitné podujatie na zariadenie centra

Zariaďovanie dokončeného centra prebehlo tiež v širokej spolupráci. Počas špeciálneho workshopu prišli architekti dobrovoľníci zo siete Architekti v osade vymyslieť a zariadiť priestory centra, kde budú prebiehať aktivity. Spolupracovali pri tom s dobrovoľníkmi z lokality, dobrovoľníkmi Európskej dobrovoľníckej služby a našimi zamestnancami z centra. Podarilo sa zhotoviť krásne a podnetné priestory centra, najkrajšie v strednej Európe.

Slávnostné otvorenie

Nasledujúce podujatie bolo už slávnostné otvorenie. Zúčastnili sa ho miestni cenní hostia starosta obce Doľany, starosta obce Spišský Hrhov, kaplán a vzácni hostia z ďaleka: zástupca Enel z Talianska, Architecture for Humanity z USA, či architektov z Bratislavy. Naši klienti z centra pripravili vianočný a sviatočný program, ktorým bolo nové centrum otvorené 9.12. 2014

Ďalšie plány

Budova bude slúžiť celej komunite a všetkým vekovým kategóriám. Veríme, že v najbližšej dobe sa nám podarí tento skvelý priestor naplniť zmysluplnými aktivitami. Architetki v osade by radi pokračovali zariaďovaním aj iných komunitných centier podnetným dizajnom.

Michal Sládek
koordinátor programu bývania
Člověk v tísni Slovensko


Diskusia