Trenčianska nadácia

Klaunov kufor v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov

Energia pre život

15. marec 2016 12:06

Veľkí, či malí všetci sa bavili, smiali sa a pohrúžili sa do deja tak, že si ani nevšimli blížiaci sa koniec predstavenia.

Mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami z Centra sociálnych služieb Slnečný dom na Važeckej ulici v Prešove ponúkol Fond Dr. Klaun predstavenie Klaunov kufor. A tak centrum koncom februára prekvapilo triedu z neďalekej Materskej školy na Važeckej ulici, s ktorou má veľmi dobrú spoluprácu. To so sebou prinieslo aj myšlienku potešiť malých kamarátov drobnými darčekmi – mladí z centra si pre ne pripravili omaľovánku, píšťalku a lízanku.

„Ďakujeme našim malým kamarátom z Materskej školy na Važeckej ulici, že sa k nám pripojili a spoločne s nami sledovali predstavenie,“ všetkých prítomných v úvode privítal zástupca prijímateľov sociálnych služieb Tomáš Hudák, ktorý sa na úlohu uvádzača a moderátora tiež pripravil a prezliekol sa do kostýmu štýlového šaša.

Predstavenie Klaunov kufor obsahovalo najmä pantomimické scény. Klaun, pán Kulíška, postupne vyťahoval zo svojho čarovného kufra rôzne rekvizity, ku ktorým rozviedol celé príbehy, a do ktorých zapojil mnohých z obecenstva. Veľkí, či malí všetci sa bavili, smiali sa a pohrúžili sa do deja tak, že si ani nevšimli blížiaci sa koniec predstavenia. Ľudia z centra a deti zo škôlky poďakovali klaunovi a nasledovalo spoločné fotenie. Nakoniec prišlo aj na odovzdávanie drobných darčekov malým kamarátom a na oplátku veľkí kamaráti od nich dostali sladkosť pre potešenie. Reakcia silných dojmov všetkých prítomných a zážitkov tých, ktorí sa aktívne zapojili do predstavenia na seba nenechala dlho čakať, a tak sa rozpútala búrlivá debata, do ktorej svojou časťou prispel aj klaun. Prajeme si mať čio najviac takýchto zážitkov.

Za neopakovateľné chvíle radosti, pocity šťastia a množstvo úsmevov patrí veľké poďakovanie pánu Kulíškovi z Fondu Dr. Klaun, ktorého predstavenie financovala Trenčianska nadácia a zrealizovalo sa vďaka finančnej podpore Slovenských elektrárni.

Mgr. Floreková Soňa
zamestnanec CSS “Slnečný dom“


Diskusia