Nadácia Pontis

Investujeme do budúcnosti ľudí žijúcich na okraji spoločnosti

Energia pre život

7. apríl 2015 17:03

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis už niekoľko rokov podporuje náročnú tému, ktorú mesto, ani štát neriešia.

„To, že si mesto neplní svoju vlastnú koncepciu riešenia bezdomovectva a doposiaľ neexistuje národná stratégia sa nám vráti ako bumerang,“ domnieva sa Lýdia Brichtová (na fotke vpravo), spoluautorka viacerých progresívnych zákonných noriem, vďaka ktorým došlo k zavedeniu štandardov kvality sociálnych služieb u nás. Tento rok odborne spolupracuje s Nadačným fondom Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Pripravila vysvetľovacie komentáre k predloženým projektom pre hodnotiacu komisiu grantového programu Energia pre život. „Vítame spolu s ďalšími odborníkmi význam a komplexnosť aktivít podporených organizácií, ktoré sú veľkou nádejou skorých zmien," povedala po hodnotení komisie.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis dlhodobo zvyšuje šance na uskutočnenie odborne vedených projektov pomoci pre ľudí bez domova v Bratislave. V roku 2015 bude z prostriedkov nadačného fondu podporená práca odborníkov zo štyroch organizácií, ktoré sú verejnosťou vnímané ako najaktívnejšie v tejto oblasti.

OZ Vagus otvoril vlani prvé nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova na Mýtnej ulici v Bratislave. Postupné zlepšovanie vzťahov s okolím je mimoriadne dôležitý dôkaz toho, že takáto špecifická facilita môže byť skutočne priamo v meste – a teda dostupná pre tých, ktorým je určená. Okrem centra organizácia rozbieha aj atraktívny integračný projekt pracovného inkubátora – kaviareň Dobre&Dobré v Starej tržnici (viac o kaviarni nájdete tu). Aktuálne Vagus zápasí s neochotou mesta spolufinancovať prevádzku denného centra.

OZ Proti prúdu je vydavateľom pouličného časopisu Nota bene. Málokto vie, že ide o do veľkej miery nezávislý projekt s prvkami sociálneho podnikania, ktorý pomáha ľuďom bez domova získať dôstojný zárobok a reálne ich integruje späť do spoločnosti. Koncom minulého roka organizácia rozbehla nový projekt zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova dnes už známy ako Nosiči batožín na hlavnej stanici v Bratislave.

Nezisková organizácia Depaul Slovensko prevádzkuje nocľaháreň a útulok pre ťažko chorých ľudí, ktoré zastávajú v nedostatočnej sieti nízkoprahových zariadení v Bratislave nezastupiteľnú úlohu. Útulok Sv. Lujzy opúšťa dom pri Horskom parku, kde doteraz nachádzalo pomoc zhruba sto ľudí ročne. Už niekoľko mesiacov sa nedarí nájsť stabilné priestory. Z nadačného fondu podporíme urgentný presun klientov aj personálu do dočasného útočiska a snahu o dlhodobé vyriešenie situácie.

Divadlo bez domova poznáme ako umelecké zoskupenie, ktoré využíva prvky dramaterapie k integrácii ľudí bez domova. Prináša netradičné pohľady na sociálne témy, spoločnosť a ľudí, ktorí žijú na jej okraji. S každou divadelnou hrou scitlivuje publikum, búra stereotypy a podporuje toleranciu. Vytvorilo špeciálny prístup, vďaka ktorému sa z  ľudí bez domova stávajú herci a herečky. V divadle tak znova nachádzajú sebavedomie, kreativitu a motiváciu.

Hodnotiaca komisia rozhodovala v zložení dvaja zástupcovia donora, dvaja zástupcovia Nadácie Pontis a nezávislá členka komisie, Lucia Štasselová, predsedníčka Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva v Bratislave.

„Posledný rok si kladieme otázku s kým spolupracovať pri napĺňaní vízie Slovenska ako krajiny, kde človek bez domova, dostane férovú šancu na dôstojný zárobok, bývanie a život v zmysluplných vzťahoch,“ hovorí Lenka Hujdičová z Nadácie Pontis. „Pri poctivom hľadaní odpovede si budujeme čoraz silnejší rešpekt voči odborníkom, ktorí sú nenahraditeľní nielen v teréne, pri práci s ľuďmi bez domova, ale najmä pri vytváraní nevyhnutnej spoločenskej diskusie o tak zložitom fenoméne akým bezdomovectvo je.“ Práve na spájanie a rozvíjanie potenciálu odborníkov, decízorov z verejnej správy a názorových lídrov bude zameraná podpora z druhého kola grantového programu, ktoré Nadačný fond Slovenských elektrární spustil v apríli 2015.

FOTO: Jana Hrdličková; Divadlo bez domova; Depaul Slovensko; Proti prúdu; OZ Vagus.


Diskusia