Nadácia Pontis

Grantové kolo: Eko-obec 2014

Energia pre prírodu

9. apríl 2014 20:30

Vďaka Nadačnému fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis audit verejného osvetlenia a návrh rekonštrukcie získa zdarma 33 obcí.

Audit verejného osvetlenia a návrh rekonštrukcie získa zdarma 33 obcí. Poslanci obecných zastupiteľstiev tak budú môcť posúdiť, či rekonštrukcia verejného osvetlenia je naozaj otázkou luxusu, alebo je naopak rozumným riešením. Všetko závisí od toho ako sa zvýši energetická aj ekonomická efektívnosť prevádzky.

Pre dobré rozhodnutia sú dôležité informácie

Už od začiatku apríla až do konca augusta budú vďaka Nadačnému fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vo vybraných obciach prebiehať práce na auditoch. V rámci auditu dostane každá obec informácie o technickom stave svietidiel a svetelných zdrojov, či stave rozvádzačov verejného osvetlenia spolu so zhodnotením ich funkčnosti s ohľadom na požiadavky svetelno-technických noriem. Okrem ďalších informácií budú obciam navrhnuté opatrenia pre rekonštrukciu verejného osvetlenia s vyčíslením úspor elektrickej energie, investičných nákladov a ich návratnosti.

Veľký záujem starostov

O nefinančný grant z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v podobe auditu verejného osvetlenia prejavilo záujem 135 obcí a miest z celého Slovenska, z nich viac ako jedna štvrtina nesvieti celú noc. Obec Topoľčianky čelí tiež tejto situácii. „Počas týždňa verejné osvetlenie na časť noci vypíname, aby sme ušetrili na energiách. Ulice zostávajú ponorené v tme, môže byť ohrozený majetok i bezpečný pohyb ľudí. Osvetlenie v centre obce sme nedávno revitalizovali. Veľmi nás zaujíma akú úsporu by sme mohli dosiahnuť podobnými opatreniami v celej obci", hovorí starosta obce Juraj Mesko.

Obce boli do programu vyberané na základe odborného posúdenia predpokladanej percentuálnej úspory energie. Do programu sa mohla prihlásiť každá obec alebo mesto na Slovensku. Podmienkou bolo v stanovenom termíne zaslať prihlášku s vyplnenými technickými údajmi aktuálneho stavu verejného osvetlenia v danej obci. Práve tieto údaje boli nevyhnutným podkladom pre hodnotenie a výber obcí.

Obce vybrané do programu Ekoobec – Audit verejného osvetlenia 2014
Bratislavský kraj Žilinský kraj
Obec Dunajská Lužná Obec Hruštín
Banskobystrický kraj Obec Krpeľany
Obec Utekáč  Obec Oravská Lesná
Trenčiansky kraj Obec Sučany
Mesto Brezová pod Bradlom Obec Vavrišovo
Obec Bošany Obec Žabokreky
Obec Omšenie Trnavský kraj
Obec Ruskovce Obec Bohdanovce nad Trnavou
Obec Zemianske Kostoľany Obec Bučany
Nitriansky kraj Obec Dolné Dubové
Obec Horné Lefantovce Obec Dolný Štál
Obec Topoľčianky Obec Kostolné Kračany
Obec Veľký Ďur Obec Kvetoslavov
Prešovský kraj Obec Mierovo
Obec Kojatice Obec Nový Život
Obec Liptovská Teplička Obec Suchá nad Parnou
Obec Marhaň Obec Špačince
Obec Ždiar Obec Trakovice
  Obec Trstice

Diskusia