Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Finálové nominácie ROMA SPIRIT 2014!

Energia pre život

17. október 2014 17:55

Ďakujeme všetkým nominujúcim, ktorí poslali neuveriteľných 142 nominácií!

Po náročnom rozhodovaní máme finálové nominácie! Ďakujeme všetkým nominujúcim, ktorí poslali neuveriteľných 142 nominácií!
Všetkým gratulujeme!

KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

*Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava
Nominácia za nízko prahové centrum pre deti a mladých ľudí MIXklub a nízko prahové rodinné centrum MIXáčik

*OZ Deti Humanity, Bratislava
Nominácia za rozvoj tvorivých schopností detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia, vrátane s príslušnosťou k rómskej menšine prostredníctvom cyklu kreatívnych súťaží Môj svet.

*ETP Slovensko, Košice
Nominácia za projekt „Z chatrče do 3E (ekologického a energeticky efektívneho) domu“.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ – FIRMA – ZAMESTNÁVATEĽ

*Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, Bratislava
Nominácia za pravidelné školenia asistentov osvety zdravia a koordinátorov pôsobiacich v 174 osadách.

*Ľubomír Kurej, podnikateľ, Lukustav s.r.o., Slovenská Volová
Nominácia za podnikateľské aktivity v prospech obce Slovenská Volová a jej obyvateľov. 

*OZ Ľudia a perspektíva, Krompachy
Nominácia za aktivity reagujúce na potreby občanov na komunitnej lokálnej úrovni.

KATEGÓRIA OBCE A MESTÁ

*Obec Lenartov
Nominácia za dosiahnuté výsledky v prospech rómskej komunity.

*Obec Nitra nad Ipľom
Nominácia za vypracovanie, plánovanie a realizáciu stratégií k zvýšeniu kvality života Rómov.

*Obec Čičava
Nominácia za efektívne využitie dostupných nástrojov, projektov a inovatívnych úprav politiky štátu zameraných na začleňovanie Rómov a za aktivity podporujúce rómsku identitu.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

*Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce Spišské Tomášovce
Nominácia za dlhodobé a kontinuálne zlepšovanie životnej úrovne rómskych rodín, za intenzívnu prospešnú prácu s rómskou komunitou a celkový rozvoj obce.

*Mgr. Štefan Vavrek , učiteľ ,Tornaľa, štaturár OZ Ternipe, Rimavská Seč a predseda občianskeho združenia Purt
Nominácia za motiváciu rómskych detí a mládeže a posilnenie ich šancí rozvíjať svoje nadanie, schopnosti a potenciál.

*Kvetoslava Berkyová, asistentka osvety zdravia, Rudňany
Nominácia za 30 ročnú prácu v rómskej komunite v Rudňanoch.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

*Ladislav Kaboš , režisér filmu Všetky moje deti 
Nominácia za dokumentárny film VŠETKY MOJE DETI vykresľujúci realitu života v prostredí rómskych osád.

*Rudolf Sivý, redaktor denník SME, Bratislava
Nominácia za objektívne reportáže zo života Rómov.

*OZ Proti prúdu, Bratislava
Nominácia za mesačník Nota bene, celý venovaný pohľadu na život ľudí z prostredia rómskej komunity (číslo vydania 144/2014, máj 2014).

KATEGÓRIA ČIN ROKA

*Bc. Štefan Gánovský a Gabriel Hanáček,  záchranári Falck Záchranná a.s, Košice
Nominácia za záchranu života dieťaťa – novorodenca v zložitej a závažnej situácií.

*Jozef Gurguľ, asistent osvety zdravia, Iňačovce
Nominácia za samostatnú a odvážnu pomoc pri pôrode v náročných podmienkach.

*Darina Balogová, asistentka osvety zdravia , Mirkovce 
Nominácia za mimoriadnu obetavosť pri záchrane života a výrazného zlepšenia zdravotného stavu a kvality života dlhodobo ležiaceho pacienta.


Diskusia