Občianske združenie LES

Enviro deň na Liptove

Energia pre prírodu

30. jún 2015 09:25

V oblasti environmentálnej výchovy ste sa mohli dozvedieť mnoho zaujímavostí od profesionálnych strážcov Správy TANAP

V sobotu 27. júna nás Slovenské elektrárne pozvali na návštevu v rámci série podujatí Otvorená elektráreň, tentoraz organizovaného pre širokú verejnosť v obci Vlachy, kde návštevníkom s bohatým kultúrnym programom spríjemnili víkend. Účastníci boli pozvaní aj do prečerpávacej vodnej elektrárne Liptovská Mara.

Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe sa tejto veľkolepej akcie zúčastnila, venovala sa deťom a prítomným na tomto podujatí. V oblasti environmentálnej výchovy sa mohli dozvedieť mnoho zaujímavostí od profesionálnych strážcov Správy TANAP, taktiež informácie o najstaršom národnom parku na Slovensku. Pripravený program bol veľmi pestrý, zapájali sa so záujmom nielen deti, ale aj dospelí. Tešilo nás, s akým veľkým záujmom navštevovali náš stánok.

Z pripravených aktivít to bolo napríklad maľovanie hlinených vtáčikov, vytváranie frotáže – pretláčanie listov na papier, určovanie drevín podľa identifikačných kľúčov, určovanie druhov semien a plodov drevín, skladanie obrázkových pazzlí i drevených, spoznávali stopy zvierat, sledovali živočíchov v lupách, ale s veľkým záujmom si prezerali miniatúry živočíchov tatranskej prírody, ktoré vyhotovil náš pracovník, profesionálny strážca Juraj Ksiažek. Ako vznikali tieto diarámy zaujímalo mnoho návštevníkov, ochotne odpovedal na ich otázky.

Správa TANAP na tento deň pripravila pre návštevníkov i propagačné materiály, ktoré potešili deti i dospelých.

 

Pavol "svišť" Ballo
krajinár
Správa TANAP


Diskusia