Nadácia Pontis

Ekoobec pomôže samosprávam ušetriť

Energia pre prírodu

10. august 2015 14:20

Obce a mestá sa do 11. septembra môžu prihlásiť do programu Ekoobec a zdarma získať energetický audit verejnej budovy

Samosprávy dlhodobo bojujú s nedostatkom financií. Aj preto je pre ne dôležité vedieť, akými opatreniami môžu ušetriť napríklad na prevádzke budov, ktoré vlastnia.

Cieľom auditu, ktorý podporí Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, je motivovať mestá a obce k zavádzaniu opatrení vedúcich k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov a k znižovaniu nákladov na ich prevádzku.

Program má podnietiť mestá a obce k zavedeniu opatrení zameraných na znižovanie tepelných strát, výmenu technológií na kúrenie, chladenie či osvetlenie. Audit môžu samosprávy využiť napríklad v žiadosti o finančnú podporu na tento účel zo štrukturálnych fondov.

Prihlásiť sa môže mesto alebo obec či organizácia, ktorej zriaďovateľom je samospráva. Energetický audit sa musí týkať budovy, ktorú má vo vlastníctve a ktorú využívajú jej obyvatelia, čiže napríklad materské a základné školy, obecný či mestský úrad, kultúrny dom.

Vybraná samospráva môže od niektorej z certifikovaných spoločností získať zdarma energetický audit jednej budovy podľa svojho výberu v hodnote až do výšky 2 500 eur. Z programu uhradia Slovenské elektrárne náklady na vypracovanie auditov v celkovej sume 50-tisíc eur.

Termín na podanie prihlášok je do 11. septembra 2015, prihlášky je možné poslať aj elektronicky po zaregistrovaní sa na ekoobec.nadaciapontis.sk.

Detailné informácie a podmienky pre žiadateľov sú zverejnené tu.

Prihlášky bude posudzovať nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov - zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne a partnerov. Rozhodujúcim kritériom bude potenciál úspor spotreby energie prihlásenej budovy. Každá z vybraných samospráv získa bezplatný energetický audit budovy a návrh na zníženie jej energetickej náročnosti v maximálnej výške 2 500 eur.

Výsledky budú zverejnené 23. septembra 2015.

Odbornými partnermi programu sú Slovenská rada pre zelené budovyAsociácia poskytovateľov energetických služieb.

 


 

V roku 2014 takto získalo od Slovenských elektrární bezplatný audit 33 slovenských obcí, program bol zameraný na audit verejného osvetlenia.

Záujem o audit malo pôvodne 135 obcí, z nich jedna štvrtina na noc vypínala verejné lampy – najmä preto, aby ušetrila. Ulice tak zostávali v tme, čo zvyšovalo riziko ohrozenia majetku i bezpečnosti obyvateľov.

Vybrané obce potom v audite získali informácie o technickom stave svietidiel a zdrojov, či stave rozvádzačov. Tiež dostali návrh opatrení na rekonštrukciu osvetlenia s vyčíslením úspor energie, investičných nákladov a ich návratnosti.


Diskusia