Nadácia Pontis

Ekoobec 2015: 40 obcí získa zdarma energetický audit

Energia pre prírodu

25. september 2015 16:09

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis rozdelil viac ako 50-tisíc eur na energetické audity budov, ktoré im pomôžu ušetriť náklady.

Hodnotiaca komisia uzatvorila štvrtý ročník programu Ekoobec, ktorý Nadácia Pontis a Slovenské elektrárne realizujú od roku 2012 cez Nadačný fond Slovenských elektrární.

Energetický audit budovy získalo zdarma 40 obcí z celého Slovenska v rámci 4. ročníka programu Ekoobec. Spomedzi viac ako 200 prihlásených budov vybrala odborná komisia 15 materských a základných škôl, 14 obecných úradov, 7 kultúrnych domov, 2 centrá pre mládež, jedno zdravotné stredisko a jeden dom služieb, ktoré majú najväčší potenciál na úspory energií. Komisia zložená zo zástupcov Slovenských elektrární a odborných partnerov, Asociácie poskytovateľov energetických služieb a Slovenskej rady pre zelené budovy, prihliadala pri výbere najmä na celkovú mernú spotrebu energie v prihlásenej budove, ale aj na jej vek, stav, či spôsob vykurovania.

Mnohé budovy majú viac ako 30 rokov

Väčšina žiadostí sa týkala budov nezateplených, starších ako 30 rokov, bez vymenených okien a so zastaranými rozvodmi či vykurovacími technológiami. Odbornej komisii sa podarilo vybrať také budovy, ktoré energetický audit skutočne potrebujú a ktoré budú obce schopné obnoviť. Energetický audit prinesie návrhy opatrení, ktoré by mohli viesť k úsporám energií a je prvým krokom na ceste k rekonštrukcii budovy. Obce budú môcť audity využiť aj v žiadosti o finančnú podporu z európskych fondov, či pri realizácii obnovy prostredníctvom obchodných zmlúv o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou.

Audity sa uskutočnia do konca roka

Vybrané budovy budú auditovať skúsení energetickí audítori od októbra do decembra tohto roka. Zhodnotia technický stav vykurovacieho systému, osvetlenia, strechy, vonkajšieho plášťa a ďalších parametrov, ktoré majú vplyv na energetickú náročnosť budovy. Do programu Ekoobec sa mohli prihlásiť všetky obce a mestá od začiatku augusta do 11. septembra 2015.

Záujem obcí o program Ekoobec z roka na rok rastie. Kým vlani sa do programu prihlásilo 135 obcí, tento rok ich bolo už 207, čo predstavuje nárast o 53 percent. Medzi prihlásenými boli malé obce s menej ako sto obyvateľmi, ale aj krajské mestá.

Zoznam podporených obcí a miest
Názov obce/mesta Počet obyvateľov Kraj Typ budovy
Obec Nová Bystrica 2781 Žilinský kraj dom služieb
Meto Tornaľa (Kultúrne stredisko Tornaľa) 7364 Banskobystrický kraj kultúrny dom
Obec Besa 644 Nitriansky kraj školské zariadenie
Obec Lysá pod Makytou 2127 Trenčiansky kraj obecný úrad
Obec Mojzesovo 1312 Nitriansky kraj kultúrny dom
Obec Nižný Hrušov 1592 Prešovský kraj obecný úrad
Obec Kapušany 2176 Prešovský kraj obecný úrad
Obec Dolný Ohaj 1576 Nitriansky kraj obecný úrad
Obec Zvolenská Slatina 2830 Banskobystrický kraj kultúrny dom
Mesto Liptovský Mikuláš 31 593 Žilinský kraj školské zariadenie
Obec Kostolné Kračany 1305 Trnavský kraj školské zariadenie
Obec Kunerad 1010 Žilinský kraj obecný úrad
Obec Dolné Lovčice 736 Trnavský kraj školské zariadenie
Obec Sady nad Torysou 1924 Košický kraj školské zariadenie
Obec Košťany nad Turcom 1300 Žilinský kraj obecný úrad
Obec Kamenica nad Cirochou 2388 Prešovský kraj obecný úrad
Nižná Myšľa 1530 Košický kraj obecný úrad
Obec Veľká Lúka 587 Banskobystrický kraj kultúrny dom
Obec Chotín 1383 Nitriansky kraj obecný úrad
Obec Skýcov 961 Nitriansky kraj školské zariadenie
Mesto Spišská Stará Ves 2267 Prešovský kraj školské zariadenie
Mesto Tisovec 4223 Banskobystrický kraj obecný úrad
Obec Hažlín 1135 Prešovský kraj školské zariadenie
Mesto Hlohovec 22 264 Trnavský kraj školské zariadenie
Obec Vojka nad Dunajom 453 Trnavský kraj obecný úrad
Obec Jašenie 1197 Banskobystrický kraj školské zariadenie
ObecTuchyňa 779 Trenčiansky kraj školské zariadenie
Mesto Žarnovica 6430 Banskobystrický kraj školské zariadenie
Plevník-Drienové 1660 Trenčiansky kraj školské zariadenie
Obec Rakúsy 3038 Prešovský kraj centrum pre mládež
Obec Lenartov 1100 Prešovský kraj obecný úrad
Obec Turňa nad Bodvou 3526 Košický kraj obecný úrad
Obec Smolenice 3358 Trnavský kraj kultúrny dom
Obec Hubice 576 Trnavský kraj školské zariadenie
Mesto Hurbanovo 7605 Nitriansky kraj centrum pre mládež
Podolínec 3202 Prešovský kraj kultúrny dom
Mesto Turzovka 7660 Žilinský kraj kultúrny dom
Pukanec 1925 Nitriansky kraj školské zariadenie
Obec Jacovce 1754 Nitriansky kraj zdravotné stredisko
Obec Smižany 8623 Košický kraj obecný úrad

V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude možné zrealizovať energetický audit v niektorej z podporených obcí (obec nedodá potrebné údaje, dokumentáciu, resp. údaje v prihláške neuviedla korektne), náhradníkmi budú obce a mestá v tomto poradí:

Náhradníci
Názov obce/mesta Počet obyvateľov Kraj Typ budovy
Dlhé Klčovo 1412 Prešovský kraj školské zariadenie
Obec Janíky 892 Trnavský kraj obecný úrad
Obec Terchová 4038 Žilinský kraj zdravotné stredisko
Obec Tehla 516 Nitriansky kraj školské zariadenie
Obec Šalgočka 445 Trnavský kraj kultúrny dom
Mesto Malacky 17 135 Bratislavský kraj školské zariadenie
Obec Semerovo 1430 Nitriansky kraj školské zariadenie
Obec Jasenov 308 Prešovský kraj školské zariadenie
Obec Vojany 881 Košický kraj školské zariadenie
Obec Dlhá Ves 569 Košický kraj obecný úrad
Obec Tajná 283 Nitriansky kraj školské zariadenie
Mesto Piešťany 27 998 Trnavský kraj obecný úrad
Obec Sološnica 1552 Bratislavský kraj školské zariadenie
Obec Hranovnica 2848 Prešovský kraj obecný úrad
Obec Podbrezová 3842 Banskobystrický kraj kultúrny dom
Obec Streda nad Bodrogom 2284 Košický kraj obecný úrad
Mesto Trstená 7429 Žilinský kraj obecný úrad
Mestská časť Bratislava - Rača 20 531 Bratislavský kraj obecný úrad
Obec Láb 1595 Bratislavský kraj telocvičňa ZŠ
Obec Dolný Hričov 1548 Žilinský kraj obecný úrad
Obec Zemianske Kostoľany 1741 Trenčiansky kraj kultúrny dom
Obec Machulince 1126 Nitriansky kraj školské zariadenie
Mesto Trnava 64 613 Trnavský kraj školské zariadenie
Obec Nová Bošáca 1106 Trenčiansky kraj kultúrny dom
Obec Čebovce 1072 Banskobystrický kraj obecný úrad

 

Ondrej Gallo
Nadácia Pontis


Diskusia