Energia pre kultúru

29. jún 2017 11:32

Výstava z tvorby matky Heleny a dcéry Dariny Struhárových. Vernisáž: 14. 7. 2017 o 17:00

Výstava je jedinečným spojením a zároveň konfrontáciou tvorby matky a dcéry, Heleny a Dariny Struhárových, v spoločnom priestore galérie RegionArt.

To, čo ich spája, je bohatý svet farieb a motívy prírody a krajiny, aj keď prvá  z nich ich podáva v ilustratívnej, zmyslovo-konkrétnej podobe, viazanej na hmatateľný svet, druhá ich abstrahuje a štylizuje do čistých grafických línií a farebného tvaroslovia, vyjadrujúceho svet, univerzum v symbolickej a meditatívnej rovine. 

Rozdielna je aj miera a spôsob využívania maliarskych postupov. Zatiaľ čo Helena Struhárová tvorí ako samouk, bez akéhokoľvek vplyvu výtvarných štýlov a postupov, Darina Struhárová programovo využíva maliarske techniky lazúrnej maľby a abstraktno-geometrizujúci štýl vo voľnej i architektonickej tvorbe.

Spoločná pre obe je emocionálna nasýtenosť ich obrazov, ktorou jedna i druhá dokážu strhnúť vnímateľov svojich diel.

Pozývame Vás na vernisáž výstavy 14. 7. 2017 o 17:00 v galérii Regionart (Záhradnícka 19).

Výstava potrvá do 31. augusta 2017.

Vstupné od 17. 7. 2017:  
1 € dospelí
0,50 € žiaci, študenti, ZŤP a seniori
vstup voľný vojnoví veteráni
možnosť úhrady kultúrnymi preukazmi

Kontakt: www.rkcpd.sk


Diskusia