Energia pre vzdelanie

12. november 2015 16:00

Študenti stredných škôl majú šancu nahliadnuť do „továrne“, v ktorej sa darí premieňať ľudské sny na realitu.

Príležitosť nahliadnuť do „továrne“, kde sa darí premieňať ľudské sny na reálne a užitočné produkty, budú mať študenti stredných škôl bez vycestovania za hranice Slovenska. Významní slovenskí „robotníci továrne“ v CERNe – Európskej organizácii pre jadrový výskum vo Švajčiarsku – zasadnú do lavíc popredných slovenských univerzít a poodkryjú pokrievku najväčšieho podzemného laboratória na svete. „Továreň na sny" študentom sprítomnia doc. Peter Chochulaprof. Karel Šafařík. Moderátorom diskusie bude popredný popularizátor vedy a teoretický fyzik doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD.

Znie to síce veľmi múdro, ale to, čo tvorí hmotu vo vesmíre, z čoho sme my, Zem a Slnko, je zložené z kvarku a antikvarku alebo troch kvarkov. Tvrdenie zdanlivo nezrozumiteľné, ale pre tých, čo sa zaoberajú vedou a technikou, je to bežný obsah ich komunikácie. Napokon, aj všetkým nám známy Web zrodili v CERN-e ako vedľajší produkt. Svedčí to o tom, že veda a jej výsledky nie sú iba snom, je nám všetkým na dosah. Viera, motivácia a trpezlivosť prinášajú aj to potrebné šťastie, aby človek dosiahol na svoje sny a premenil ich na realitu. Ako to bolo v prípade pánov Chochulu a Šafaříka?

Autentické výpovede týchto vedeckých kapacít si budú môcť vypočuť študenti, ktorí sa so záujmom prihlásili na diskusie, ktoré sa uskutočnia:

  • 16. novembra o 10:00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v aule CH1;
  • 18. novembra o 10:00 h na Žilinskej univerzite v Žiline, v aule č. 4;
  • 19. novembra o 10:00 h na Technickej univerzite v Košiciach, v aule Maxima. 

Možno to bude jeden z podnetov, ktorý bude motivovať stredoškolskú mládež k splneniu svojich snov a k rozhodnutiu vydať sa na vedeckú kariéru.

Organizáciou diskusií dala tomu príležitosť Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, ktorá už jubilejných 25 rokov sa zameriava na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a prináša inšpirácie, rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Sú ľudia, ktorí na ceste k splneniu svojich snov sa vzdajú. Sú ale aj takí, ktorí neprestávajú veriť, že sa im to raz podarí!

Podujatie podporili Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel.


Diskusia