Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Blíži sa najväčší divadelný sviatok na Kysuciach -

Energia pre kultúru

4. august 2021 09:04

Týždeň plný inscenácií ochotníckych a profesionálnych divadelných súborov a sprievodných podujatí.

To je Palárikova Raková – národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Hlavní organizátori podujatia pripravili pre divákov 11 divadelných a 5 sprievodných podujatí. Poslaním prehliadky je motivovať ochotnícke divadelné súbory k inscenovaniu pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, dramatizácii pôvodných prozaických textov a písaniu nových dramatických diel.  

Nadšenci divadelného umenia sa na Kysuciach stretnú  druhý septembrový týždeň.  V utorok 07. septembra sa predstavia dve pohostinné predstavenia – Loius Braille na motívy hry Beaty Panakovej „Na vlastných krídlach“ a Žofia, predstavenie  mapujúce život Žofie Bosniakovej, svätice zo Strečna.  V ďalší deň je pripravené predstavenie pre najmenších – rozprávka Pavla Dobšinského Janko a Marienka.

Slávnostné pozývanie na Palárikovu Rakovú začne v stredu 08. septembra tradičným  sprievodom divadelníkov. Ten vyvrcholí na Palárikovej ulici v Čadci za účasti živých sôch s hudobným sprievodom pedagógov Základnej umeleckej školy M.R.Štefánika v Čadci. Tradičné otvorenie prehliadky prebehne vo štvrtok 09. septembra v obci Raková spomienkovou slávnosťou a pietnou spomienkou na Jána Palárika.

 Súťažná časť Palárikovej Rakovej bude prebiehať počas dvoch dní. Vo štvrtok sú v Dome kultúry v Čadci na programe divadelné predstavenia ZabíjačkaNebo – Peklo, v Kultúrnom dome Jána Palárika v  Rakovej Ženský zákon. Záver súťažnej časti bude patriť predstaveniu Pani richtárka v Dome kultúry v Čadci.  Ocenených tohto ročníka Palárikovej Rakovej spoznáme v rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov, súčasťou ktorého je profesionálne predstavenie Rysavá jalovica.

 Aj v tomto roku sú pre verejnosť pripravené sprievodné podujatia. V pondelok tematický seminár pre pedagógov a recitátorov stredných škôl Umelecký prednes a divadlo, vstredu vystúpenie Milky Zimkovej a jej dvoch monodrám Čas kikiríkania, Neveľo nas idze, neveľo nam treba. Počas celého podujatia sú naplánované výstavy výtvarných a literárnych prác detí materských, základných a umeleckých škôl, ako i výstava kníh a dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v Čadci.

Hlavní organizátori podujatia: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Obec Raková. Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. Reklamní partneri: Slovenské elektrárne, Slovak Telekom, Nadácia SPP

 


Diskusia