Energia pre krajinu podporuje

Vybrané projekty v piatich vyššie spomínaných oblastiach prostredníctvom finančnej podpory realizovanej cez reklamnú spoluprácu, finančný dar alebo príspevok z 2% dane z príjmu

Získaj podporu pre svoj projekt

Ak máš projekt, ktorý sa venuje rozvoju jednej z oblastí, ktoré podporujeme, zaregistruj sa a požiadaj o podporu. Pokiaľ tvoj projekt korešponduje so stratégiou spoločenskej zodpovednosti Slovenských elektrární, pomôžeme ti ho rozvíjať.

PODAŤ ŽIADOSŤ

Využi nadačný fond

Náš fond v Nadácii Pontis pravidelne vyhlasuje grantové kolá na podporu energetickej efektívnosti a znižovania emisií, riešenie problematiky bezdomovectva, či rozvoj vedecko-technického vzdelávania na školách.

Nadačný Fond